ข่าวสารกิจกรรม

Halal Training 2565

Halal Training 2565

Halal Training โดย เจ้าหน้าที่ ฮาลาล

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อบรมฮาลาล โดย วิทยากรจาก อิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา