ข่าวสารกิจกรรม

POdei
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม
New Employee Orientation 2566

New Employee Orientation

อ่านเพิ่มเติม
Quality System Training

Quality System Training

อ่านเพิ่มเติม
Halal Training 2565

Halal Training

อ่านเพิ่มเติม
Safety Control 2564

Safety Control 2564

อ่านเพิ่มเติม
Safety Training 2565

Safety Training

อ่านเพิ่มเติม
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2565 ระดับประเทศ ปีที่2

อ่านเพิ่มเติม
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

รับรางวัลเกียรติบัตร สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม
รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม 2564

รับรางวัล ระดับประเทศ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ (ประเภทโล่ทอง) ปี63

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมงานแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย (TPA) ให้เข้าร่วมแสดงบรรจุ

อ่านเพิ่มเติม