ประวัติศาสตร์ของพวกเรา

 

Corporate Profile

 

          โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมกันของ 3 บริษัท คือ เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด, โตโยแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ โตโย เซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ซึ่งในแต่ละบริษัทมีความชำนาญแตกต่างกันออกไป 

Screen Shot 2562-06-24 at 5.32.07 PM

          เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ชำนาญการทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก ด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมมายาวนานจากบริษัทแม่ (Toyo Seikan Kaisha) ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการผลิตทางด้านนี้โดยเฉพาะ

          โตโยแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชำนาญการทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุเครื่องดื่ม ทั้งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุแบบปลอดเชชื้อ ภายในระบบ Fill Aseptic และด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมมายาวนานจากบริษัทแม่ (Toyo Seikan Kaisha) ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการผลิตทางด้านนี้โดยเฉพาะ

          โตโย เซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ชำนาญการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร เพื่อหาวิธีการบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพดีที่สุด

          โดยหลังจากน้ำท่วม เราได้ผนึกกำลังจากทั้ง 3 บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ดังรายละเอียดรูปด้านล่าง ด้วยปรัชญา และพันธกิจ

research_development

ปรัชญาและพันธะกิจ

          เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทัศนคติที่ดีเลิศ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัท ที่สามารถให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในสังคม เราจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

กุญแจสู่ความสำเร็จ

               - มุ่งมั่นเพื่อประสิทธิภาพสูงและการผลิตต้นทุนต่ำเสมอ

               - ท้าทายสิ่งใหม่ ๆ และพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

               - ทำกิจกรรมที่มีความต้องการของตลาดและลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

          จากที่กล่าวมา บริษัทโตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถบริการลุกค้าได้ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร และของใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร

 
WPI
TPI
TAS
TST
 • WPI

  GGO8wellpack.png
  เริ่มดำเนินการในนามบริษัทเวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการที่โรงงานที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • WPI

  P65Hwellpack.png
  เริ่มดำเนินการในนามบริษัทเวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก
 • TPI

  KIIIbeautiful tpi.jpg

  ระบบบรรจุเครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ

  บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด-ส่วนงานเครื่องดื่ม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2006 เดิมชื่อ บริษัท โตโย แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งธุรกิจเพื่อจำหน่ายเครื่องบรรจุแบบระบบปลอดเชื้อด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยออกแบบโดยโตโย ไซกัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มานานหลายปีทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ เนื่องจากเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องจักรใหม่และยังไม่เคยมีการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดด้วยระบบบรรจุปลอดเชื้อ ในปี 2008 นับแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทฯจึงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจากการขายเครื่องจักรมาเป็นธุรกิจ OEM Co Packer อย่างเต็มรูปแบบโดยผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกภายใต้สภาวะระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อและดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำ OEM Co Packer ด้านการผลิตเครื่องดื่มบรรจุในขวดพลาสติก (PET) ภายใต้สภาวะการบรรจุแบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพและทันสมัย

 • WPI

  เริ่มดำเนินการในนามบริษัทเวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการที่โรงงานนิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • TAS

  VQ96logo can-black1.gif

  เริ่มดำเนินการในนามบริษัท โตโย ไวกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินิสเตรชั่น จำกัด ให้บริการทางด้านงานบริหารแก่บริษัทในเครื่อ และชำนาญการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร

   

 • TPI

  2D3H252fkiiibeautiful tpi.jpg

  ในปี 2013 บริษัทฯได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มั่งคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปี 2011 เราในฐานะส่วนงานธุรกิจเครื่องดื่มดำเนินกิจการผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มบรรจุขวดพลาสติก (PET) ด้วยระบบบรรจุแบบปลอดเชื้ออย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบขวด พัฒนาคิดค้นสูตร จัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้จากทั่วโลก ตลอดจนการฉีดขึ้นรูป Preform, เป่าขวดพลาสติก (PET), ผสมเครื่องดื่ม, ฆ่าเชื้อ, บรรจุขวดและบรรจุลงกล่องพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  ทางเลือกใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

 • TST

  H8HElogo can-red.jpg
  หลังจากประสบภัยพิบัติมหาอุทกภัยเมื่อปี 2011 โตโยไซกัน (ปะรเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมกันของ 3 บริษัท คือ Well Pack Innovation (Thailand) Co., Ltd.; Toyo Pack International Co., Ltd.; และ Toyo Seikan Technical and Administration Service Center Co., Ltd
 • Cor

  companyEGG9plant1.jpg

            โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมกันของ 3 บริษัท คือ เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด, โตโยแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ โตโย เซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ซึ่งในแต่ละบริษัทมีความชำนาญแตกต่างกันออกไป 

  Screen Shot 2562-06-24 at 5.32.07 PM

            เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด ชำนาญการทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก ด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมมายาวนานจากบริษัทแม่ (Toyo Seikan Kaisha) ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการผลิตทางด้านนี้โดยเฉพาะ

            โตโยแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชำนาญการทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุเครื่องดื่ม ทั้งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุแบบปลอดเชชื้อ ภายในระบบ Fill Aseptic และด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมมายาวนานจากบริษัทแม่ (Toyo Seikan Kaisha) ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการผลิตทางด้านนี้โดยเฉพาะ

            โตโย เซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด ชำนาญการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร เพื่อหาวิธีการบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพดีที่สุด

            โดยหลังจากน้ำท่วม เราได้ผนึกกำลังจากทั้ง 3 บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ดังรายละเอียดรูปด้านล่าง ด้วยปรัชญา และพันธกิจ

  research_development

  ปรัชญาและพันธะกิจ

            เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทัศนคติที่ดีเลิศ

  เรามุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัท ที่สามารถให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในสังคม เราจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

  กุญแจสู่ความสำเร็จ

                 - มุ่งมั่นเพื่อประสิทธิภาพสูงและการผลิตต้นทุนต่ำเสมอ

                 - ท้าทายสิ่งใหม่ ๆ และพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

                 - ทำกิจกรรมที่มีความต้องการของตลาดและลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

            จากที่กล่าวมา บริษัทโตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถบริการลุกค้าได้ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร และของใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร