ข่าวสารกิจกรรม

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

ได้รับรางวัลาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2564 ระดับประเทศ ปีที่1