News & Event

POdei
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564

Read More
New Employee Orientation 2566

New Employee Orientation

Read More
Quality System Training

Quality System Training

Read More
Halal Training 2565

Halal Training

Read More
Safety Training 2565

Safety Training

Read More
ได้รับรางวัลาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2565 ระดับประเทศ ปีที่2

Read More
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

รับรางวัลเกียรติบัตร สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)

Read More
รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม 2564

รับรางวัล ระดับประเทศ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ (ประเภทโล่ทอง) ปี63

Read More
ร่วมงานแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย (TPA) ให้เข้าร่วมแสดงบรรจุ

Read More