ข่าวสารกิจกรรม

ได้รับรางวัลาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ได้รับรางวัลาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ได้รับรางวัลาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2565 ระดับประเทศ ปีที่2