ข่าวสารกิจกรรม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม 2564

รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม 2564

รับรางวัล ระดับประเทศ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ (ประเภทโล่ทอง) ปี63
และ รางวัลเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่นำร่อง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน วันที่ 30 มกราคม 2563