ข่าวสารกิจกรรม

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

รับรางวัลเกียรติบัตร สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)