ข่าวสารกิจกรรม

ร่วมงานแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 2561

ร่วมงานแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) , กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปฯ อย่างเป็นทางการ

ในครั้งนี้บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย (TPA) ให้เข้าร่วมแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ให้แก่ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ และ ผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดไกล้เคียง

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อ และความสนใจของทุกท่าน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด จะได้ส่งคุณภาพสินค้า และบริการ ให้ชาวอุบล และจังหวัดไกล้เคียง ได้ใช้ธุรกิจของท่านในลำดับถัดไป