• บรรจุภัณฑ์พลาสติก

    บรรจุภัณฑ์พลาสติก

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

    ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  • วิจัยและพัฒนา

    วิจัยและพัฒนา


โรงงานของเรา

history1

      โรงงานโรจนะ  (สาขาใหญ่)
          - เริ่มดำเนินการ                 2007
          - จำนวนพนักงาน              ประมาณ 400 คน
          - พื้นที่                             46,600 ตารางเมตร
          - ส่วนอาคาร                      17,200 ตารางเมตร
          - พื้นที่ส่วนการใช้งาน         18,900 ตารางเมตร

 

      โรงงานศรีราชา
          - เริ่มดำเนินการ                  1994
          - จำนวนพนักงาน                ประมาณ 450 persons
          - ส่วนอาคาร                        4,900 ตารางเมตร
          - พื้นที่ส่วนการใช้งาน           9,000 ตารางเมตร

ข่าวสารกิจกรรม

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2565 ระดับประเทศ ปีที่2

อ่านเพิ่มเติม
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) 2564

รับรางวัลเกียรติบัตร สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม
รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม 2564

รับรางวัล ระดับประเทศ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ (ประเภทโล่ทอง) ปี63

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมงานแสดงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย (TPA) ให้เข้าร่วมแสดงบรรจุ

อ่านเพิ่มเติม