ผลิตภัณท์ของเรา

 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก

  บรรจุภัณฑ์พลาสติก

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

 • วิจัยและพัฒนา

  วิจัยและพัฒนา


ผลิตภัณท์ของเรา > ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ระบบบรรจุเครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Filling System Introduction)

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด-ส่วนงานเครื่องดื่ม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2006 เดิมชื่อ บริษัท โตโย แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งธุรกิจเพื่อจำหน่ายเครื่องบรรจุแบบระบบปลอดเชื้อด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยออกแบบโดยโตโย ไซกัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มานานหลายปีทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ เนื่องจากเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องจักรใหม่และยังไม่เคยมีการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดด้วยระบบบรรจุปลอดเชื้อ ในปี 2008 นับแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทฯจึงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจากการขายเครื่องจักรมาเป็นธุรกิจ OEM Co Packer อย่างเต็มรูปแบบโดยผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกภายใต้สภาวะระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อและดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำ OEM Co Packer ด้านการผลิตเครื่องดื่มบรรจุในขวดพลาสติก (PET) ภายใต้สภาวะการบรรจุแบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพและทันสมัย

ในปี 2013 บริษัทฯได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มั่งคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปี 2011 เราในฐานะส่วนงานธุรกิจเครื่องดื่มดำเนินกิจการผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มบรรจุขวดพลาสติก (PET) ด้วยระบบบรรจุแบบปลอดเชื้ออย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบขวด พัฒนาคิดค้นสูตร จัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้จากทั่วโลก ตลอดจนการฉีดขึ้นรูป Preform, เป่าขวดพลาสติก (PET), ผสมเครื่องดื่ม, ฆ่าเชื้อ, บรรจุขวดและบรรจุลงกล่องพร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

ทางเลือกใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

 • ผลิตเครื่องดื่ม

  ผลิตเครื่องดื่ม

  more
 • ผลิตเครื่องดื่ม

  ผลิตเครื่องดื่ม

  more
 • ผลิตขวด

  ผลิตขวด

  more